EUROVO

PENTRU UN VIITOR SUSTENABIL

Eurovo parcurge deja de câţiva ani drumul sustenabilităţii ambientale. Principiile de dezvoltare durabilă sunt orientate spre echilibrul între ecologie, economie şi echitate: un proces este sustenabil atunci când exploatează resurse naturale într-un ritm care să le ofere răgaz pentru a se regenera. Astăzi umanitatea are un comportament nesustenabil: cu alte cuvinte, consumă rezerve naturale epuizabile mai repede decât Tera reuşeşte să le regenereze. Astfel, generaţiile viitoare riscă să nu mai dispună de resurse suficiente pentru a-şi satisface propriile lor necesităţi.

Pentru a contribui la asigurarea pentru noile generaţii a unui viitor de bunăstare şi dezvoltare, Eurovo s-a angajat să reducă impactul propriilor sale facilităţi asupra mediului:
  • reducând consumurile de combustibil provenit din surse epuizabile;
  • limitând emisiile de gaz cu efect de seră şi revărsarea de biomase ce pot fi făcute să fermenteze;
  • utilizând tehnologii noi cu consum energetic redus şi noi surse nepoluante;
  • urmărind eficienţa în distribuţia apei;
  • asigurând o "digerare" corectă a deşeurilor printr-o colectare diferenţiată.
 

Copyright 2015 | All rights reserved | Dati societari | P.IVA 00727070393 | Privacy Policy

EUROVO S.r.l.
P.IVA 00727070393
C.F. e n. iscr. Registro Imprese 00992620286
R.E.A. n. 100103/RA
Capitale sociale 16.000.000,00 i.v.

SEDE LEGALE
Via Mensa 3 - 48022 Santa Maria In Fabriago (RA)